Wersja archiwalnaBezpłatny dostęp do Internetu

 

Obie placówki biblioteczne dysponują stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. W bibliotece macierzystej są trzy takie stanowiska, w filii cztery. Z Internetu można korzystać w godzinach pracy wypożyczalni.

Poniżej znajduje się regulamin korzystania ze stanowiska z dostępem.

 

Regulamin stanowiska komputerowego
z dostępem do internetu

 

 1. Stanowiska komputerowe przeznaczone są wyłącznie dla osób korzystających z Czytelni Naukowej. Użytkownicy zobowiązani są do dorzystania z niego tylko w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.

 2. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 3. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych i Internetu. Zabrania się korzystania z gier, odwiedzin stron o tematyce pornograficznej o erotycznej, korzystania z czatów, programów p2p oraz komunikatorów internetowych typu Gadu-gadu. Bramka sms itp., zakładania kont poczty elektronicznej (w Outlook itp.) i korzystania z nich.

 4. Limit czasu pracy w sesji internetowej wynosi maksymalnie 1 godzinę. Czas korzystania z dostępu do komputera może być ograniczony przez bibliotekarza.

 5. Przy komputerze może pracować tylko jedna osoba.

 6. Zabrania się instalowania na komputerach znajdujących się w Czytelni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobranego z Internetu.

 7. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.

 8. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować bibliotekarza o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.

 9. Zabrania się tworzenia plików i katalogów oraz zapisywania ich lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez użytkowników na komputerze będą kasowane.

 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza w dowolnym czasie. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

 11. Korzstający z usług mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.

 12. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego powinny przestrzegać Regulaminu Stanowiska Komputerowego z dostępem do Internetu.

 13. Osoby nie przestrzegające w/w Regulaminu mogą zostać wyproszone. W przypadku powtarzania się takiej sytuacji mogą otrzymać okresowy lub bezterminowyzakaz korzystania z komputera.


Poprzednia strona: Regulamin Bibliotek (wyciąg)
Następna strona: O Michałowicach


© Copyright 2006-2018
Powered by KAWASoft