Wersja archiwalnaPrint This Page

O Michałowicach

     Gmina Michałowice, powołana do życia na mocy reformy administracyjnej w 1973 roku, położna jest w centrum Niziny Mazowieckiej, na zachód od Warszawy w powiecie pruszkowskim. Obszar gminy wynosi 35 km2, zamieszkuje go 15 496 mieszkańców(stan na koniec 2008 r.).
     Położenie gminy w pobliżu dróg krajowych: Nr 7 Warszawa – Kraków, Nr 8 Warszawa - Wrocław, Nr 2 Warszawa - Poznań oraz w pobliżu międzynarodowego portu lotniczego na Okęciu, powoduje że jest ona jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania, lokowania drobnego przemysłu, rzemiosła i usług. Nie jest to typowa gmina wiejska, choć do takich jest zaliczana. Rolnictwo stanowi tu źródło utrzymania dla znikomego, ciągle zmniejszającego się odsetka mieszkańców, wśród których przeważają ludzie z wyższym i średnim wykształceniem, urzędnicy, ludzie wolnych zawodów.
     Gmina Michałowice należy do najgęściej zaludnionych (237osób/km2) gmin podwarszawskich, rocznie osiedla się tu średnio 250 osób i jest to jeden z najwyższych wyników w województwie mazowieckim, powstają nowe ekskluzywne enklawy i rezydencje. Na terenie gminy występuje nietypowa dla obszarów wiejskich forma osadnictwa, większość miejscowości wchodzących w jej skład to osiedla domków jednorodzinnych, powstałe w oparciu o przedwojenne plany urbanizacyjne.
     Bezpośrednie sąsiedztwo Warszawy i Pruszkowa sprawia, że większość mieszkańców gminy znajduje w nich pracę, choć w poszczególnych miejscowościach nie brak małych zakładów produkcyjnych, zatrudniających miejscowych pracowników. Dzięki położeniu przy trasie Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), mieszkańcy gminy mają dobre połączenie ze stolicą i Pruszkowem, które umożliwia im korzystanie z ich sieci handlowej i usługowej, a także z oferty placówek kulturalnych.
     Główne skupiska ludności położone na krańcach gminy pozwalają wyodrębnić dwie strefy jej funkcjonowania – wschodnią i zachodnią. Strefa wschodnia – bezpośrednio granicząca z Warszawą, to tereny dawnej gromady Opacz. W jej skład wychodzą następujące miejscowości: Michałowice Osiedle (2 729 mieszkańców), Michałowice Wieś (286), Opacz Kolonia (1 386), Opacz Mała (229), oraz Reguły (1 471). Miejscowości te tworzą jeden rejon działania dla szkoły podstawowej, biblioteki i ośrodka zdrowia, mających siedzibę w Michałowicach, które wyraźnie dominują w tej strefie. Strefa zachodnia – położona jest na obrzeżach Pruszkowa, dzieli się na dwa rejony szkolne i pokrywające się z nimi rejony biblioteczne. Pierwszy z nich tworzy Komorów (4 326 mieszkańców) z Pęcicami (676), Sokołowem (269)  i Suchym Lasem (89). Drugi stanowią Nowa Wieś (1 723 osób) oraz Granica (1 699). Miejscowością dominującą jest tu Komorów.
     Gmina Michałowice należy do najbogatszych w kraju, ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę oświatową, na dobrym poziomie stoi również ochrona zdrowia. Pewne zaniedbania są w sferze kulturalnej, ponieważ gmina boryka się z trudnościami lokalowymi, nie dysponuje ośrodkiem kultury, oraz odpowiednią bazą dla placówek bibliotecznych na swoim terenie.

Ewa Kisiel


Artykuły prasowe, zdjecia oraz wszelkie informacje zamieszczone na stronie zbierane były przez cały czas działalności Biblioteki. Kopiowanie całości lub części artykułów jest dozwolone pod warunkiem podania źródła i autora.

^ Góra

Poprzednia strona: Bezpłatny dostęp do Internetu
Następna strona: Zarys historyczny miejscowości Michałowice


© Copyright 2006-2018
Powered by KAWASoft