Wersja archiwalnaRegulamin Bibliotek (wyciąg)1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają stali mieszkańcy Gminy Michałowice, od innych pobierana jest kaucja.

2. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania z wpisanym numerem PESEL.

3. Za nieletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Wypożyczyć można jednocześnie 1 - 3 książki na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

5. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty w kwocie 3 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

6. Za zniszczoną książkę pobierana jest jej równowartość.

7. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.

 


 


 


 


 


 Poprzednia strona: Zbiory
Następna strona: Bezpłatny dostęp do Internetu


© Copyright 2006-2018
Powered by KAWASoft